Léachtaí an Aifrinn 27 Feabhra 2022

AN CHÉAD LÉACHTSírach 27:4-7
Nuair a chroitear an criathar fágtar an dramhaíl ann;
mar an gcéanna feictear lochtanna an duine trí bhíthin a chuid cainte. 5
Tástálann an sorn soithí an photaire;
agus triailtear an duine trí bhíthin a chomhrá.
Taispeánann toradh an chrainn an aire a tugadh dó;
mar an gcéanna taispeánann briathra an duine claonta a chroí.
Ná mol duine go mbeidh deireadh ráite aige;
óir is mar sin a dhéantar é a thástáil.

SALM LE FREAGRA. Sm 91 
Freagra                       Is maith an rud é thú a cheiliúradh, a Thiarna.

1. Is maith an rud é an Tiarna a cheiliúradh
agus canadh do d’ainm ós tú an Té is Airde
chun do bhuanghrá a fhógairt ar maidin
is do dhílse ó oíche go chéile.                         
Freagra

2. Bláthóidh an fíréan amhail crann pailme,
fásfaidh sé amhail céadras na Liobáine.      
Freagra

3. An dream a plandaíodh i dteach an Tiarna,
beidh siad faoi mhaise i gcúirteanna Dé.
Bhéarfaidh siad toradh fiú agus iad sean,
beidh siad glas agus lán de shú,
chun a fhoilsiú a dhírí atá an Tiarna.
Mo charraig é, nach bhfuil aon urchóid ann.  
Freagra

AN DARA LÉACHT:1Cor 15:54-58
Agus nuair a bheidh an corp somhillte seo ina chló domhillte, an corp básmhar seo ina
chló neamhbhásmhar, fíorófar ansin an focal úd atá scríofa:

“Tá an bás slogtha siar ag an mbua.
Anois, a bháis, cá bhfuil do bhua?
A bháis, cá bhfuil do chealg?”

Is é an peaca cealg an bháis agus is é an dlí neart an pheaca.
Buíochas le Dia a thugann dúinn an bua trínár dTiarna Íosa Críost.
Dá bhrí sin, a bhráithre ionúine, bígí daingean dobhogtha dícheallach i mbun ghnó an
Tiarna agus a fhios agaibh nach bhfuil bhur saothar in aisce, sa Tiarna.

Alleluia Véarsa                          Gniom 16:14

Alleluia, alleluia!
Oscail ár gcroíthe, A Thiarna
go dtabharfadh siad cluas dá raibh á rá ag do Mhac.
Alleluia!

SoiscéalLúcas 6:39-45
San am sin dúirt Íosa parabal leis na dheisceabail:
“An féidir do dhall bheith ina ghiolla i gcionn daill? Nach
dtitfidh siad araon sa díg? Níl an deisceabal os cionn an mháistir; ach nuair a bhíonn deireadh foghlamtha aige beidh gach deisceabal mar atá a mháistir. Cad chuige a bhfeiceann tú an cáithnín i súil do bhráthar agus nach n-airíonn tú an tsail atá i do shúil féin? Conas is féidir duit a rá le do bhráthair: ‘A bhráthair, fan go mbaine mé as do shúil an cáithnín atá inti,’ agus nach bhfeiceann tú an tsail atá i do shúil féin? A bhréagchráifigh, bain ar dtús an tsail as do shúil féin, agus ansin is fearrde a fheicfidh tú an cáithnín atá i súil do bhráthar a bhaint aisti.

Óir níl crann maith a thugann drochthoradh, ná fós drochchrann a thugann toradh fónta. Óir is ar a thoradh féin a aithnítear gach crann. Óir ní bhaintear fígí de dheilgneach, ná ní phioctar fíonchaor de dhriseog. Tógann an dea-dhuine an dea-rud amach as dea-stór a chroí, agus tógann an drochdhuine an drochrud amach as a dhrochstór. Óir is as iomarca a chroí a labhraíonn a bhéal.

© Cumann na Sagart 2020