Léachtaí an Aifrinn, 13 Feabhra 2022

Céad Léacht

Sliocht as Leabhar Irimía.      17:5-8
Is mallaithe an fear a chuireann a mhuinín i nduine. Is beannaithe an fear a chuireann a mhuinín sa Tiarna

Is mar seo a deir an Tiarna: “Is mallaithe an fear a chuireann a mhuinín i nduine, agus a bhíonn i dtuilleamaí na feola, agus a iompaíonn a chroí ón Tiarna.  Is cosúil é le grágán tóir san fhásach; má thagann maith ní fheiceann sé í; cuireann sé faoi in áiteanna dóite an fhásaigh, i bhfearann saillte atá gan áitreabh.

Is beannaithe an fear a chuireann a mhuinín sa Tiarna agus arb é an Tiarna a dhóchas.  Is cosúil é le crann atá lámh le huisce, agus a shíneann a fhréamhacha amach leis an sruth; ní bhíonn sé i bhfaitíos roimh lá an bhrothaill, mar fanann a dhuilliúr glas; ní bhíonn sé buartha i mbliain an tarta, mar ní éiríonn as torthaí a thabhairt.

Salm le Freagra      Sm 1
Freagra                     Is aoibhinn don fhear a chuir a dhóchas sa Tiarna.

I. Is aoibhinn don fhear
nach leanann de chomhairle na n-éagráifeach
is nach seasann i slí na bpeacach
is nach suíonn in éineacht le scigirí;
ach a thugann taitneamh do dhlí an Tiarna
is a dhéanann machnamh ar a dhlí de lá is d’oíche. 
Freagra

2. Is cosúil é le crann
atá curtha cois na habhann,
a thugann toradh uaidh go tráthúil,
nach bhfeonn a dhuilliúr;
agus bíonn an rath ar a ndéanann sé.                          
Freagra

3. Ní amhlaidh do na héagráifigh, ní amhlaidh!
Ach amhail cáith a scaiptear leis an ngaoth.
Óir is cúram don Tiarna slí na bhfíréan,
ach rachaidh slí na n-éagráifeach ar ceal.                   
Freagra

DARA LÉACHT

Sliocht as céad Litir Naomh Pól chuig n Coirintig.   15:12, 16-20
Más rud é nach bhfuil Críost aiséirithe tá sibh in bhur bpeacaí go fóill.

Ós é atá á fhógairt go bhfuil Críost éirithe ó mhairbh, cad a bheir do chuid agaibhse  a rá nach bhfuil aiséirí na marbh ann ar chor ar bith? Mar más rud é nach n-aiséiríonn na mairbh níl Críost aiséirithe ach chomh beag. Agus más rud é nach bhfuil Críost aiséirithe is baoth bhur gcreideamh agus tá sibh in bhur bpeacaí go fóill. Agus rud eile de, an mhuintir atá tar éis bháis i gCríost, tá deireadh leo. Más le haghaidh an tsaoil seo amháin atá ár ndóchas as Críost againn níl aon díol trua is mó ná sinn. Ach tá Críost dáiríre aiséirithe ó mhairbh, céadtoradh na muintire atá ina gcodladh.

Alleluia Véarsa   Mt 11:25
Alleluia, alleluia!
Tugaim buíochas duit, a Athair, a Thiarna neimhe agus talún,
de chionn mar a cheil tú na nithe seo ar lucht eagna agus éirimeagus mar a d’fhoilsigh tú do naíonáin iad.
Alleluia!

SOISCÉAL  

Sliocht as Soiscéal naofa de réir Naomh Lúc.  6:17, 20-26
Is méanar daoibhse atá bocht. Is mairg daoibhse atá sách anois.

Ar theacht anuas dó in éineacht leo, sheas sé ar thalamh réidh, agus bhí ansin comhthionól mór dá dheisceabail agus slua mór den phobal as Iúdáia go léir agus as Iarúsailéim agus as cósta na Tuíre agus na Síodóine.

Agus d’ardaigh sé a shúile i dtreo a dheisceabal agus dúirt:“Is méanar daoibhse atá bocht, óir is libh ríocht Dé.“Is méanar daoibhse a bhfuil ocras oraibh anois, óir sásófar sibh.“Is méanar daoibhse atá ag gol anois, óir déanfaidh sibh gáire.“Is méanar daoibh nuair is fuath le daoine sibh agus nuair a scarfaidh siad amach sibh agus bhur n-ainm a aithisiú agus a fhógairt mar dhrochainm, mar gheall ar Mhac an Duine. Bígí lúcháireach an lá sin, bígí ag léimneach le háthas, óir féach, is mór é bhur dtuarastal ar neamh. Óir is sa chaoi chéanna a dhéanadh a n-aithreacha leis na fáithe.  “Ach is mairg daoibhse atá saibhir, óir tá bhur sólás faighte agaibh cheana.

   “Is mairg daoibhse atá sách anois, óir beidh ocras oraibh.
Is mairg daoibhse a dhéanann gáire anois, óir déanfaidh sibh brón agus gol.“Is mairg daoibh nuair a bheidh cách ag labhairt go maith oraibh. Óir is sa chaoichéanna a dhéanadh a n-aithreacha leis na fáithe bréagacha.

Soiscéal Dé

© Cumann na Sagart 2020