Léachtaí an Aifrinn, 15 Lúnasa 2021 Deastógáil na Maighdine Beannaithe Muire

CÉAD LÉACHT 

Sliocht as Leabhar Apacailipsis         11:19, 12:1-6, 10
Ansin bhí bean a raibh an ghrian mar bhrat uimpi agus an ghealach faoina cosa.

Osclaíodh teampall Dé ar neamh, agus bhí radharc ar áirc a chonartha ina theampall agus tharla tintreacha, agus glórtha agus toirneacha, agus crith talún agus a lán clocha sneachta. Ansin thaibhsigh an comhartha mór sa spéir, bean a raibh an ghrian mar bhrat uimpi agus an ghealach faoina cosa agus coróin de dhá réalta déag ar a ceann. Bhí gin aici ina broinn, agus d’éigh sí ina híona agus ina pianta linbh. Ansin thaibhsigh an dara comhartha sa spéir, féach, dragan mór dearg le seacht gceann agus deich n-adharc agus seacht gcoróin ar a chinn. Scuab a eireaball trian de réaltaí na spéire chun siúil agus theilg iad chun talún. Sheas an dragan os comhair na mná a bhí ar tí leanbh a bhreith d’fhonn an leanbh a shlogadh nuair a bhéarfadh sí é. Agus rug sí gin mic atá chun na ciníocha go léir a rialú le slat iarainn; agus sciobadh a mac suas chun Dé agus chun a ríchathaoireach. Ach theith an bhean léi chun an fhásaigh mar a raibh ansiúd aice áit ullamh ag Dia chun go gcuirfí cóir uirthi ar feadh míle dhá chéad agus trí fichid lá.Agus chuala mé guth tréan sna flaithis á rá: “Anois tá slánú agus neart agus tiarnas ár nDé agus údarás a Chríost tagtha.”

Briathar an Tiarna         Buíochas le Dia  

Salm le Freagra         Sm 44
Freagra                        Tá an bhanríon ar do dheis faoi ór as Ofir.

I. Tá iníonacha ríthe i measc do bhan coimhdeachta,
agus an bhanríon ar do dheis faoi ór as Ofir.
Crom chugam do chluas, a iníon, agus éist liom:
cuir cuimhne do mhuintire féin uait agus teaghlach d’athar.   Freagra

2. Óir tabharfaidh an Rí grá is taitneamh do d’áilleacht.
Is é sin do Thiarna, agus umhlaigh thú féin dó .
Déantar a dtionlacan le lúcháir agus gairdeas,
nuair a ghabhann siad isteach in áras an Rí.                                Freagra

DARA LÉACHT                 

Sliocht as and céad Litir Naomh Pól chuig na Coirintigh       15:20-27
Tá Críost dáiríre aiséirithe ó mhairbh, céadtoradh na muintire atá ina gcodladh.

A bhráithre, tá Críost dáiríre aiséirithe ó mhairbh, céadtoradh na muintire atá ina gcodladh. Faoi mar is duine amháin faoi deara an bás is duine amháin faoi deara aiséirí na marbh chomh maith. Faoi mar a fhaigheann gach duine bás in Ádhamh, aithbheofar gach duine chomh maith i gCríost. Beidh gach duine ina rang féin áfach; Críost an chéadtoradh; ansin nuair a fhillfidh sé aiséireoidh an mhuintir a bheidh i bpáirt le Críost; agus ansin beidh an deireadh ann nuair a thabharfaidh sé suas an ríocht do Dhia an tAthair, tar éis dó gach ceannas agus tiarnas agus cumhacht a chur ar neamhní. Mar ní foláir dó a bheith ina rí go dtí go mbeidh a naimhde go léir curtha faoi chois aige.

Briathar an Tiarna       Buíochas le Dia

Alleluia Véarsa                              
Alleluia, alleluia!
Tá Muire tógtha suas ar neamh. Déanann slua na n-aingeal lúcháir.
Alleluia!

SOISCÉAL

Go raibh an Tiarna libh.                      Agus le do spiorad féin
Sliocht as an Soiscéal naofa de réir Naomh Lúcais    1:39-56        
Glóir duit, a Thiarna.
Rinne an Té atá cumhachtach nithe móra do 

Chuir Muire chun bóthair sna laethanta sin agus d’imigh go deifreach faoi dhéin na gcnoc go dtí cathair in Iúdá, agus chuaigh isteach i dteach Zachairias agus bheannaigh d’Eiliosaibeit.Agus tharla, nuair a chuala Eiliosaibeit beannachadh Mhuire, gur bhíog an naíonán ina broinn,agus líonadh Eiliosalbeit den Spiorad Naomh, agus d’éigh sí de ghlór ard .‘Agus conas a tharla seo domsa, máthair mo Thiarna a theacht chugam?

Óir féach, nuair a chuaigh glór do bheannachtha i mo chluasa, bhíog an naíonán i mo bhroinn le háthas. Agus is méanar di seo a chreid go gcomhlíonfaí na nithe a dúradh léi ón Tiarna.’

Agus dúirt Muire:
 ‘Mórann m’anam an Tiarna,agus rinne mo spiorad gairdeas i nDia mo Shlánaitheoir.Óir dhearc sé le fabhar ar ísle a bhanóglaigh;mar féach, déarfaidh na glúine uile feasta gur méanar dom.Óir rinne an Té atá cumhachtach nithe móra domagus is naofa a ainm,agus tá a thrócaire ó ghlúin go glúindóibh seo ar a mbíonn a eagla.Thaispeáin sé neart a láimhe:scaip sé an dream a bhí uaibhreach i smaointe a gcroí.Leag sé prionsaí óna gcathaoireacha,agus d’ardaigh sé daoine ísle;Líon sé lucht an ocrais le nithe maithe,agus chuir sé na saibhre uaidh folamh.D’fhóir sé ar Iosrael a sheirbhíseach,ag cuimhneamh dó ar a thrócaire –de réir mar gheall sé dar n-aithreacha –d’Abrahám agus dá shliocht go brách.”D’fhan Muire aici timpeall trí mhí, agus d’fhill abhaile.’

Soiscéal an Tiarna.              Moladh duit, a Chriost

© Cumann na Sagart 2020