Carúil Nollag le Clement Mac Manúis, CSsR

A Ard-Rí a tháinig chun Stábla                           1            [Fonn:  Buachaill ón Eirne mé]

A Chairde  is dílis      [Adeste-Tír Chonaill]         2            [40 Duan Diaga Veritas

A Chreidmhigh ‘nois thriallaigh  [Adeste]            3            [Billeóg na Nollag Dhún Chaoin] 

A Dhia na Nollag                                                 4            Máire Ní Dhuibhir [Tús]  Cass Aoibinn do Theacht ; CN

A Íosa Bhinn                                                       5            [Billeóg Nollag na Rinne] 

A Leanbh Ghil Mhilis do tháinig ó Ph. anuas      6            Liam De Noraidh      [An Gúm];   CD  Carúil Nollag FdeB-C             

A Mhaighdean bheannaith mo mhile ghrá thú   7             S. Óg Ó Tuama [Duanta Nollag bailithe ag Seán Óg]

A Mhuire 'tá lán de thuile na ngrás                     8            S. Óg Ó Tuama [Duanta Nollag bailithe ag Seán Óg]

A Phobail ‘á ag féile Chríost                               9    .       Máire Ní Dhuibhir  Tús   Carúil Locha Ghormáin

Adhraim mo Leanbh Beag                                 10          S. Óg Ó Tuama [CC, VH]   Cóiriú:  SSA EÓG; An Gúm 

Ailliliú ó Íosa                                                        11          Nóirín Ní Riain [Baillithe ag Pilip Ó Laoire] CD Nóirín Ní R.

An chéad gairm Noel                                          12          S. Ó Seaghdha Tús;  Duanta Nollag

An Chéad Noel ós na hAingil sa Spéir                13          [BN Paróiste a’ Fheirtéaraigh]

An Chéad Nollaig tháinig aingle Dé                     14          [Noel  - Tír Chonaill]

An Chraoibhín Chumhra                                      15          T. Ó Seaghdha [Ais.Carúil Nollag Uimhir 4] 

An eol duit a Mhuire                                              16          S. Óg Ó Tuama [Dán le M. Ó Direáin]    CD Finola Ó Siochrú    

An mBeadh Lóistín na hOíche                               17          Dán  [Billeóg Nollag na Rinne] 

An Oíche Úd, = O Holy Night                                 18          Éamonn Ó Fagáin  [Billeóg Aifreann na Nollag Béal Feirste]

Aoibhneas don domhan                                         19       Seán Ó Briain [Joy to the World        Aist.  ar céirnín 12"  phréabhacha lag’ caola

Féach an Rós                                                       20          Seán Ó Briain [Féach an Rós]   Aist.

B’fhada linn do theacht,                                          21          Clement

Bhí Íosa sa mhainéar                                             22          [Billeóg Nollag na Rinne] 

Canann Cór na nAingil mBinn                                23          [Billeóg Nollag na Rinne] 

Céad Fáilte Romhat a Linbh                                   24          Pat Ahern, In Caelo

Chuaigh Muire thríd an Droigneachch Críon          25          T. Ó Seaghdha. [Nollag Uimhir 5]     

Chugainn do seoladh teachtaire Dé                       26       S Óg Ó Tuama, Duanta Nollag bailithe ag       

Cluineadh ceol ó chór aingil,                                  27          S. Óg Ó Tuama, [Duanta Nollag]                      

Codail a linbh, sa mhainséar go slán;                    28          S. Óg Ó Tuama, [Duanta Nollag]

Coinnle an Linbh Íosa                                            29          Caoimhín Ó Cinnéide     Billeóg Nollag  Dhún Chaoin 2007

Críost an solas                                                      30          Siobhán Mullan [Solas Cassette Beal Feirste]

Dé Bheatha-sa a Leinbh                                       31          [Billeóg Nollag na Rinne] 

Dia do bheatha idir asal                                       32          Cór Peadar Ó Riada        cass Go mBeannaithear Duit; Go DD, E.Ó Gallchobhair                                                                            cóiriú: Guth + pianó cúigearéad

Dia do bheatha a ‘Naí anocht                              33       Pétrí a bhailigh, Dánta Dé bailiúchán  Úna Ní Ógáin Tomas Ó Coigligh                                                                                         a chóirigh SSA [foilsithe]

Dia do bheatha a Naí anocht                               34          Carúl na Nollag [Billeóg leanaí Scoil Dhún Chaoin 2007]

Dia do bheatha ‘Naí Naoimh                               35          Seán  Cassaide  [Aifreann na Nollag]

Dia do bheatha Naí Naoimh,                               36          Aodh Mac Aingil, Tús;   CC;  CN, É. Ó Gallchobhair Coiriú, SATD  EÓG   An Gúm

Ding Dong, Nollaig, buailigí,                                37          Seán Ó Brian [Clogra Nollag Aist];  C12" Tá Sé Beirthe

Do ghlanas mo chroi anocht                                38          Sr C.Ní Chonáin,  [Tús] + Carúil Nollag F de Barra-Cusack

Do Labhair na hAingil Ghlórmhar                         39          [Billeóg leanaí Scoil Dún Chaoin 2007]

Do thuirling ós na bhflaithis                                  40          Br S.E. Ó Cearbhaill           Aist ar Tu Scendi Dalle St. N. Alfonsus

Don oíche úd i mBeithil                                        41          S. Óg Ó Tuama [Veritas]

Don Óiche Úd                                                                          É. Ó Gallchobhair, Cóiriú:  S1.S2.A.T.D ;   RtéCL  

Don oiche Úd                                                                          E. Ó Gallchobhair   Cóiriú: SA - Carúil Nollag - FdeB-C

Fada  Liom do theacht                                          42          Ceirín 12"  Aoibhinn do Theacht

Fadó, Fadó I mBeithilín                                        43          [Billeóg Nollag na Rinne]

Fadó thiar i mBeithil ‘sea rugadh ár Slán.             44        Seosamh Ó Maoláin [Fonn: Uir Chill a Chreagáin]

Fáilte Roimh Íosa                                                  45        [Billeóg  Nollag na Rinne]           

Fáilte romhat a Rí na nAingeal,                             46          [Veritas Hymnal

Féach an leanbh Íosa                                             47          [Billeóg Scoil Dhún Chaoin 2007] 

Feach É sínte   (Seol chughainn Síocháin)            48          Róisín Uí Choill, Carúil Nollag F.deB-C

Gabh ar gcoimirce a choirp ghlan iosa                   50          S. Óg Ó Tuama                 C12”; Cass;  Aoibhinn do Theacht

Gaoth bhog ag séideadh                                         51          Sr.Cholmcille Ní Chonáin           Tús ;  Carúil Nollag F.de B-C                                                      

Gloir do Dhia sna hArda                                          52          M. Ní Dhuibhir   

Gluais an dis araon go Beithil                                 53          S. Óg Ó Tuama, Tús;     Carúil Nollag F.de B-C

Gluais an dis araon go Beithil (2)                            53 a       

I bhforaois na bhfeá bhí crann álainn                     54          [An Crann Nollag]

I gCliabhán Cung na luí go humhal                        55          T. Ó Sheaghdha, Traid;  Aist.                                                                                                                                                                                                                                    

I mBeitheal thoir, fadó, fadó,                                   56          [Long time ago -  Leanbhán Muire

Ins an stábla lom is nocht                                       57          [Billeóg Aifreann na Nollag Béal Feirste]

Íosagán do tháinig chugainn                                   58          Piaras Ó hUiginn S.J.  [Tús        Canaimis le Chéile] 

Iosagán, Íosagán, Fall-dell-all                                59          Clem

Íosagáinín                                                              60          [Billeóg Scoil Dhún Chaoin 2007]

Iosagán, oiltear liom am’ dhiseart                         61          Sr.Cholmcille Ní Chonáin, [Tús]

Is chuadar siar    (nó Caoineadh Muire)               62        A Oíche a rugadh Mac Dé     traid gan ainm   CD F Ní  Siochrú

Lá fadó i gcathair Dháibhí                                     63         

Lá Nollag Mór ‘san Lá Geal                                   64          Do sheol 3 long  [Billeóg Scoil Dhún Chaoin 2007]

Le coinnle na nAingeal                                          65          M Mac an tSaoi.ceol  Seán Óg  Tús;  DN 

Le croithe soilbhir seinnimid fáilte                         66          S. Óg Ó Tuama, Tús;  CC   

Má thig Tú anocht                                                 67          Tomas O Canainn   E. Ó Fagáin - BNBF;  CD F Ní  Siochrú

Mo Ghaol mo Ghrá ‘gus m’éadáil thú                   68          As Alba;  CC;  CN;  CD F.Ní S;  CD  Anúna 2002  

Mo Mhac-sa, Mo Mhaoinín                                   69          Máire Ní Dhuibhir, Tús   

Moladh go hArd don Rí  [Lauda Jerusalem]          70          Lauda Jerusalem]           

Móradh duit a Rí na Cruinne,                                 71

Móraimidne Rí na nDúl,                                          72

Níor cruinníodh liomsa ór                                       73          Dán P. Mac Piarais  Ceirnín 12” Aoibhinn do Theacht

Nuair a Nocht an chéad Réalt                                74          Dán Diarmuid Ó Riain     ceol + cóiriú le É. Ó Gallchobhair

O tagaidh a fhireana, Adeste                                 75          Úna Ní Ógáin, Dánta Dé

Ó Tagaigí uile is adhraigí  [Carúl Inis Córthaidh]    76         Patrick Cummins Billeóg Nollag na Rinne;   Tús

Ó teanaig in éineacht, Adeste                                77          Aistriú. Eile   Danta Dé? Billeóg Nollag na Rinne;   

Oíche Chiúin,                                                         78          Dubhghlás de hÍde, Franz Gruber Carúil Nollag  Fde B-C

Oíche Nollag  Mór do Rugadh Íosa cóir                 79     Mairéad Ní Ghrada,       Ceol + cóiriú SSATD  le E. Ó Gallchobhair  

Óir Féach Bheirim Scéala Mhaith Díbh                  80          Ed Jones C.Ss.R, cóiriú SATD +orgán

Rann do Rinneas i Mo Chroí                                  81          P. Mac Piarais

Rug Muire Mac do Dhia                                          82          S. Óg Ó Tuama, An Chóisir Cheoil + Veritas Hymnal

Sa Mhainséar bheag shuarach                               83          Billeóg Nollag   Dún Chaoin

Sa stábla i gcéin                                                      84          Away in a Manger, [Tír Chonaill]

Sé do bheatha ‘Naí naoimh                                     85

Seacht gcéad déag míle fáilte,                               86           Traid gan ainm  CD Finola Ó Siochrú                                                                                      

Seacht Subhailcaí na Maighdine Muire                  87          Nóirín Ní Riain a chuir í I mbéil an phobail

[Seo] Leanbh an Áigh  fonn traid Alba                    88          Finola Ó Siochrú    

Síon is sneachta,                                                    89          Sr Colmchille  Ní Chonáin   Dán le P. Mac Piarais;  Tús     

Síóth, Athair an Aidh,                                              90          Liam Lawton, Aifreann Lazarian Naofa

Solas na Soilse                                                       91          focail: traid, Cceol: Fin. Ó S;   Veritas Hymnal,  

Spréann ga Dóchas ins an spéir                             92                 

Tá craoibhín chumhra                                             93          Tús

Tá Sé beirthe Naomh-Aon Dé!                                94          Tadgh Ó Seagha

Tabhair dúinn Síocháin                                            95          M.Ó Ceallacháin, Aifreann an tSíocháin

Tar, a dúirt siad liom   A Drumadóirín                      96         

Tar chughainn tar                                                    97          Lil Nic Dhonnchadha, Carúil Nollag FdeB-C

Tar, Tar, tar chuig an mháinséar                             98          [Come come to the manger]

Tháinig Dia chun Saol i gCró                                  99          Diarmuid Ó Riain file, Ceol T1, T2, D1, D2 le Éamonn Ó Gallchobhair

Tháinig na saoithe i ndiaidh an Réiltín                100       Seán Óg Ó T.  Cóiriú  EOG  SSATD  rtecl 3974

Tháinig Tú ar Talamh                                          101       San Alphonso de Liguori  Carúil Nollag FdeB-C

Tháinig Slua Aingil Anuas, (Beirthe i Béathal     102       Seán Óg Ó T.   Cnuasach,; ceol: SATD le EÓG;  RtéCL 3974

Thuit Drúcht Ó Neamh                                        103       Tadgh Ó Seagha, Carúil 6  Aist.  

Tráth chuala Héród bhí laige 's gruaim air          104       S.Óg Ó Tuama, Canaimis le Céile, S.Óg Ó Tuama               Cóiriú TD le EÓG Carúil Nollag

Uain Dé                                                               105       Máire Ní Dhuibhir, Aifreann Is Tú Mo Cheol

Uain Dé                                                                106       Máire Ní Dhuibhir, Aifreann Ceol na Mara

 

© Cumann na Sagart 2017